Deltar i Malmö Open studio 3/5 – 4/5 2019. För mer information besök gärna https://www.facebook.com/malmoopenstudios/